Felsőörs.klublap.hu

Felsőörsi látnivalók, térképek, szállodák, panziók, vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, szolgáltatások

 

 


    
 

Általános információk Felsőörsről

 


Nevének eredete
 
Nevének legelső írott emléke 1318-ból származik: Superior villa Wrs, 1341: Kwvagowrs (Csánky), 1616: Fölsö Örs.
 
Balatonalmádi és Paloznak között, a Balaton mellett feküdt az „Örs” nevű királyi föld, amely már a 13. században három részre vált - a mai Alsóörsre, Felsőörsre és Lovasra. Felsőörs „felső" jelzője helyett a középkorban gyakran olvassuk a „kővágó", ritkábban a „vágó" jelzőt, mert határában malom- és más kövek készítésére alkalmas kőanyagot fejtettek. Ennek a jelentőségére utal, hogy a XIII. sz. végén „kőhordóút" nevet említenek okleveleink.
 


Felsőörs Története
 
A hely legkorábban 1269-ben tűnik fel, és már ekkor állott benne az a kőből épült palota, melynek helyét „Miske palotája” néven a helyi lakosság ma is ismeri. Legrégebbi birtokosai az Örsi-, későbbi nevükön a Batthyány és a Fajszi Ányos családok tagjai.
 
Ez a két család alapította a felsőőrsi világi prépostságot Mária Magdolna tiszteletére. A Felsőörsi prépostsági templom alapításának pontos ideje ismeretlen, feltehetőleg a XII. sz. végén történt. Prépostja látta el a település plébánosi teendőit is. A prépostság kegyura folyamatosan a Batthyány család volt.
 
A falu birtokosa volt a prépostság, de jelentékeny részét birtokolta a veszprémi káptalan is - egészen a jobbágyfelszabadításig – de birtokaik voltak az Ányos, a Babocsai, a Tallián és más kisebb nemes családoknak is. (A középkorból eredő kuriális rétege is volt: 1700-ban 3 nemesi telek, 1769-ben 7 nemesi család is lakta.)
 
Felsőörs A falu életében kritikus időszak volt a törökök Bécs alá vonulása is. Menekült előle a nép, sokan a felsőörsi templomban húzódtak meg. 1711-ben pestisjárvány pusztított.
 
A népesedési és gazdasági helyzet csak 1720 után kezdett javulni, ekkor viszont az ellenreformáció akciói, a templom elvétele a reformátusoktól és ezek vallásgyakorlásának a megakadályozása zavarta meg a békés életet. Nagy összeütközések voltak a vallásgyakorlás miatt a reformátusok és a mindenkori prépost között. Lakosságának többsége 1773-ban is református. 1634-ben a prépostot a reformátusok megverték, amiből nagy bonyodalmak származtak. A prépostsági templom elpusztult, 1736-ban hozatta rendbe Bíró Márton veszprémi püspök, aki egyben eltiltotta a reformátusokat attól is, hogy saját templom építsenek.
 
Felsőörs a XIX. és a XX. században azon ritka Balaton-feividéki községek sorába tartozott, amelynek a népessége - az 1890-1900 közötti időszakot kivéve - nem csökkent, hanem folyamatosan növekedett. E fejlődésben nagy szerepe volt Veszprém közelségének, amely közeli piacával lehetővé tette a felsöörsi termékek értékesítését, ugyanakkor a veszprémiek érdeklődése nemcsak Almádi, hanem Felsőörs felé is megélénkült. A fejlődés szempontjából nem jelentéktelen az sem, hogy a határban már 1832-ben működött egy kő(márvány)bánya, amelynek anyagából ajtó- és ablakköveket, valamint sírkereszteket készíthettek. Emellett az urasági szőlőkben a lakosság mindig kapott munkát.
 
A XX. században a környékbeli iparosítás következtében a lakosság foglalkozás szerint nagy mértékben átrétegeződött. Amíg a II. világháború előtt a lakosság szinte teljesen helyben kereste megélhetését, addig a század utolsó 20 esztendejében a vándorlás felgyorsult, sok felsőörsi járt rendszeresen a balatonfűzfői-, balatonfüredi-, veszprémi üzemekbe és más munkahelyekre. 1970-ben a lakosság 67,3%-a már nem mezögazdaságból élt.
 
Az itt ingatlannal rendelkező, nem helybéli lakosok száma 1945 után tovább fokozódott, parcellázások során jelentős üdülő(zártkerti)-építkezés indult meg a község határában. 1976-ban 1097 ingatlantulajdonosa közül már 684 nem helybeli lakos volt.
 
(forrás: wikipedia.hu)
 
 

Kabalasziget Magazin Online
 

 

octopustravel.com
 

A honlapot a Touristic Data System Kft. készítette  |  Minden jog fenntartva, 2009-2010  |  Médiaajánlat  |  Impresszum
 


általános információk  |  látnivalók  |  szálláshelyek  |  vendéglátóhelyek  |  utazási ajánlatok  |  egyéb szolgáltatások  |  térkép, navigáció  |  kapcsolódó linkek