Alsóörs.klublap.hu

Alsóörsi látnivalók, térképek, szállodák, panziók, vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, szolgáltatások

 

 


    
 

Alsóörsi látnivalók

 


Török-ház
 
A maga nemében páratlan északnyugat-délkeleti fekvésű házat a falu lenyűgöző kilátáspontjára építette egykori tulajdonosa a XV-XVI. század fordulóján. Oromzata a Balatonra néz. Udvarából a fűzfői öblöt, a túlbani partokat és a tihanyi félszigetet látjuk. "A vízre bámulok. Nyugalma mélyen elmerít. Ősmisztikumba olvadó e fény, e csend. Bilincsbe verten ámulok." Alattunk a leírhatatlan szép fényfürdette medence. Varázslatos látvány!
 
Eredetileg háromosztású volt e módos-paraszti lak. Ma konyhából és szobából áll. Udvarát vöröskő bástya övezi. A tetősíkból magasra ágaskodó, mind a négy irányba kerek nyílásokkal áttört kéményét vaskos turbánszerű gömb koronázza. Elnevezése innen ered: Török-ház. A homlokzat északi felét szemöldökgyámos faragott kőkeretes ajtó uralja. Fölötte GP monogram és 1880-as évszám. A XV. század óta Alsóörsön honos család leszármazottja, Guáth Péter ekkor alakíttatta át a házat. Tőle Guáth Gyula (1903-1972) örökölte s volt az utolsó tulajdonos.
 
Hat kőgrádicson léphetünk az udvarból a pitvarba azaz az előtérbe. Ez foglalja magába az egykori kamrát és a szabadkéményes konyhát. Innen fűtötték a szobát melegítő szeneskályhát. A konyha és szoba között ugyancsak szép faragású szemöl-dökgyámos ajtó. A 80 cm vastag épületfalak alatt gondosan rakott dongaboltozatos kőpince húzódik. Félköríves pazarul faragott tágas bejárati ajtaja délre néz, a tóra. Sok-sok évnyi bortermés érlelődött valaha e szűk nyílásokkal praktikusan szellőztetett és megvilágított bolthajtás alatt. Az udvarház méretei jelentős gazdálkodásról tanúskodnak.
 
 


Alsóörs Református templom
 
Református templomunk elől a tó fölötti 66 méter magasságból tárul igazán tekintetünkbe a víz, part és a fény tündökletes ölelkezése.
 
E sugaras térben templomunk hűen őrzi a történelem arcát. (Legújabb kori tragédiáink harminchárom háborús hőseinek márvány-tábláival...) Eleink a tatárjárás után, az 1260-as évek tájékán építették. Eredetileg vaskos keresztboltozatos torony nélküli kis szentély volt. Veszély esetén nemegyszer menedék a falu népének. Feltáró ásatások bizonysága szerint kezdetben falain belülre is temetkeztek. A későbbi századokban bővítették, nyugati végébe tor-nyot emeltek, csúcsíves kőkeretes bejárati kapuját mai helyére tették. A templom a reformációkor, az 1500-as évek elején került a reformátusok kezére. A XVIII. században cseh-boltozatot emeltek a hajó fölé, miután elbontották a festett fakazettás síkmennyezetet és két, kőoszlopra támaszkodó karzatot építettek. Ezek alját és a padok elejét borították a kazettákkal.
 
Négy éve, 2000-ben vette kezdetét a templom nagyszabású külső, belső fölújítása. A negyvenmilliónál jóval több összeget a Nemzeti Kulturális Minisztériumtól, a Széchenyi-pályázatból, a Balaton Fejlesztési Tanácstól kapta saját önrészéhez az önkormányzat és a munkálatokhoz dicséretesen hozzásegítő gyülekezet.
 


Katolikus templom
 
A hívők gondozását a helybeli lelkészen kívül a villatelepen nyaraló lelkészek látták el. Alsóörs római katolikus híveit 1799-től a paloznaki, 1941-től 1945-ig a felsőörsi plébánia gondozta.
 
Az egyház 1925-ben telket vett, erre kápolnát emeltek, amelyhez harangláb is tartozott.1936-ig sekrestyét és paplakást is építettek. 1945-ben a gyerekek számárnak növekedése miatt római katolikus iskolát létesítettek, amelyet helyiség hiányában a kápolnában helyeztek el ideiglenesen oly módon, hogy az oltárt szétnyitható deszkafallal elzárták.
 
1985-ben elkezdődött a volt római katolikus iskola, egyben kápolna felújítása és egyidőben a római katolikus templom építése az iskola szomszédságában. A felújítás idején az iskola egyik tantermében folyt az egyházi szertartás. 1987-ben felszentelték az új római katolikus templomot.
 


Csere-hegyi kilátó
 
Alsóörs Padányi Gulyás Jenő tervei alapján, permi vörös kőből épült 1935-ben a 298 méter magasan található kilátó és a gondnokház. Látni innen a Bakonyt, a Balaton-felvidéket, a tópartot és a somogyi dombokat is.
 
A gótika és a reneszánsz korát idéző míves kőtorony egykor hét méter magasan nyúlt a fák fölé; most öt méterrel magasabb lett: a jobb kilátás kedvéért új, fából ácsolt emeletet építettek rá. A panoráma valóban lenyűgöző innen, négy megye tájaira lehet rálátni.
 
A kilátó mindig vonzotta a turistákat, ám a XX. század utolsó évtizedeiben állapota leromlott. Több évig tartó felújítása során visszakapta eredeti szépségét, a melléképületeket is újra nádtető fedi.
 


Somlyó-hegyi fakilátó
 
A református templomtól Keleti irányba egy lépcsőn felsétálva a temető fölött található a Somlyó-hegyi fakilátó. A kilátót 2001-ben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park újíttatta fel, tetejéről csodálatos kőrpanoráma élvezhető a nemzeti park erdővel borított területére, Alsóörsre és a Balatonra.
 


Rauscher-pince
 
Az Alsóörsről Felsőörsre vezető út bal oldalán, a hegy tetején épült a Rauscher-pince. Többször felkereste a jeles ügyvéd és író, Eötvös Károly is.
 


May János honvéd százados emléktáblája
 
A művelődési ház falán emléktábla őrzi May János, az 1848/1849-es szabadságharc honvéd századosának emlékét. May János (? - Bécs 1851. dec.): honvéd alezredes. A szabadságharc kitörésekor hadnagyként szolgált az 5. tábori tüzérezredben. A honvédségbe lépve érdemeket szerzett Komárom várának védelmében, a nemzetőrök tüzérségi kiképzésében. Klapka 1849-ben alezredessé nevezte ki. Komárom kapitulációja után egy ideig bujdosott, majd emigrált. Járt Piemontban, 1850-ben visszatért Bécsbe, majd Mo.-ra, s felvette a kapcsolatot a Kossuth családdal. 1851 nyarán Töröko.-ba ment és Kossuthtal tárgyalt. Megbízást kapott Mack József mozgalmával összhangban Komárom körzetének forradalmi megszervezésére. Jubál Károly letartóztatása ráterelte a figyelmet. Noha számos bizonyíték szólt a szervezkedésben való részvétele mellett, minden vallomást megtagadott, és hogy erre ne tudják rákényszeríteni, börtönében tűzzel öngyilkosságot követett el.
 


Vargha Lajos honvéd százados síremléke
 
1890-ben az alsóörsi ’48-as közvitézek közül Bácsi Gábor, Guáth Péter, Guáth János földművesek és Horváth János koldus még éltek a faluban. Temetőnkben ez ideig csupán Guáth János (1827-1908), Guáth Péter (?-1910) honvéd és Vargha Lajos (1827-1895) honvéd százados sírhelyét ismerjük és tiszteljük. A többiek is minden bizonnyal Somlyó-beli kegyhelyünkön porladnak. /A.S./
 


II. világháborús emlékmű
 
Új síremlékben nyugszik tovább Mironov hadnagy és Teszlenko tizedes, a II. világháború végén a Balaton-parti településen elesett két orosz katona. Ny. P. Mironov és M. I. Teszlenko 1945. március 23-án a Balaton környéki harcokban hunyt el, repülőjük az alsóörsi partoknál zuhant a tóba. A roncsot 1971-ben emelték ki a Balaton fenekéről, az orosz katonákat a Sirály parkban helyezték örök nyugalomba. A közelmúltban a sírt egy méltóbb helyre, a csodálatos fekvésű községi temetőbe helyezték át.
 


Fábián József emléktábla
 
Fábián József (Alsóörs, 1762. febr. 19. - Tótvázsony, 1825. jan. 29.): ref. lelkész, gazdasági író. A debreceni ref. kollégiumban tanult, majd tanító lett. 1791-93 között Genfben és Bernben tanult az egy.-en. 1793-tól nagyszokoli, majd tótvázsonyi lelkész lett, 1805-ben esperes. Kora természettudományát kiválóan ismerte. Lakásán kis természettani szertárt rendezett be. Több külföldi, köztük a borászattal, szőlőtermesztéssel foglalkozó kiváló munkát dolgozott át, ill. fordított magyarra (J. A. Chaptal: A boroknak termesztésekről, készítésekről és eltartásokról... Veszprém, 1805; Chaptal-Rozier-Parmentier-Dussieux: Vizsgálódó és oktató értekezés a szőlő-mívelésről. I-II. Veszprém, 1813-1814; e munkájában a m. szakirodalomban először 11 rézmetszetű táblán szőlőfajtákat közöl. Columella Lucius Junius Moderatus XII könyve a mezei gazdaságról. I-II. Pest, 1819. stb.). Szerk. és kiadta a Prédikátori Tárházat és a Lelkipásztori Tárházat. - F. m. Természeti história a gyermekeknek (Veszprém, 1799); Természeti tudomány a köznépnek (Veszprém, 1803). - Irod. Magyar Kurir (1825. I. 13. sz.); Tudományos Gyűjtemény (1825. VI. évf.).
 


56-os emlékmű
 
Az alsóörsi Szabadság tér hivatalos elnevezésű közterület valóban a "SZABADSÁG" tere lett azzal, hogy először az 56-os emlékmű egy hatalmas permi vöröskő míves kifaragásából készült Both Gábor jóvoltából, majd a március 15-i forradalom tiszteletére emlékdomb került kialakításra a zászlóink alatt, így nemzeti ünnepeink helyszíne lett a tér.
 


Székelykapu
 
A közel 20 éves testvérkapcsolattal hozzánk kötődő történelmi Málnás község (Erdély) 2006. augusztus 20-án díszes, csodálatos "Székelykapuval" ajándékozta meg Alsóörs közösségét, amely településünk ékköve lett, turistáink is elbűvölve tekintik meg.
 
A faanyag a málnási "Tőkés József" Általános Iskola erdejéből származik, a híres Both fivérek varázsolták szép, hatalmas kapuvá.
 


Arató Emil-emlékoszlop
 
Arató Emil (1885-1978) orvos és közéleti ember volt. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt aktív tagja, részt vett a Galilei-kör munkájában. A Munkás Testedző Egyesület (MTE) orvosa, az Alkohol Ellenes Munkás Szövetség alapító elnöke. 1945 után az Országos Testnevelési Tanács tagja, 1947-től az Országos Sportorvosi Intézetben, majd annak jogutódjánál dolgozott.
 


Balatoni gőzhajózás emlékműve
 
A horgony és a márványtábla arra emlékeztet, hogy 1846. október 21-én először kötött ki a Kisfaludy nevét viselő gőzhajó az itteni kikötőben.
 


Iklódy-Szabó János emléktábla
 
Alsóörs önkormányzata emléktábla-avatással tisztelgett néhai polgára, Iklódy-Szabó János életműve előtt 2003 májusában.
 


Vasútállomás
 
Az emlékhely nemcsak a két közeli balesetben elhunyt motorosra emlékeztet bennünket, hanem minden hasonlóképpen életüket vesztett társukra is.
 
(forrás: alsoors.hu)
 
 

Kabalasziget Magazin Online
 

 

octopustravel.com
A honlapot a Touristic Data System Kft. készítette  |  Minden jog fenntartva, 2009-2010  |  Médiaajánlat  |  Impresszum
 


általános információk  |  látnivalók  |  szálláshelyek  |  vendéglátóhelyek  |  utazási ajánlatok  |  egyéb szolgáltatások  |  térkép, navigáció  |  kapcsolódó linkek